uznawanie technologii spawania wg EN288

należy wykonać kartę technologiczną dla płyty próbnej WPAR ( wg American Welding Society PQR) sprawdzić parametry spawania i spoiny oddać do badań do niezależnego laboratorium gdzie wykonuje się następujące badania:

-określenie zawartości ferrytu stali kwasoodpornych

-próba statyczna rozciągania T:   granica plastyczności wydłużenie,  przewężenie

-pomiar twardości, badania  metalograficzne HV

--próba zginania od strony grani RB

-próba zginania bocznego SB

-próba łamania próbki z karbem Nb

-próba udarności Charpy V w temp 0C KV